افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
سخنگوی گمیسیون فرهنگی مجلس : توقف اکران رحمان 1400 نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سخنگوی گمیسیون فرهنگی مجلس : توقف اکران رحمان 1400 نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

نمایش نسخه توقیفی و غیر مجاز فیلم سینمایی رحمان 1400 در اکران نوروزی باعث حیرت سینماگران و اصحاب رسانه شد رحمان 1400 را منوچهر هادی کارگردانی و تهیه کنندگی آن نیز با علیرضا سرتیپی بوده است حال این که انگشت اتهام به سوی تهیه کننده این فیلم است یا سازمان سینمایی کشور پرسشی است که حجت الاسلام آزادیخواه در گفت و گو با بهارستان آنلاین به آن پاسخ داده است.