افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
هر چه فریاد می‌زنیم که جوانان را دریابید اما کسی گوش نمی دهد ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

هر چه فریاد می‌زنیم که جوانان را دریابید اما کسی گوش نمی دهد

اگر ما بتوانیم امکانات جذابی را برای فرزندان و جوانانمان فراهم کنیم، قطعاً آنها از مهاجرت منصرف خواهند شد.