افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
کاهش آسیب‌های اجتماعی سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه می شود ۳۱ مرداد ۱۴۰۲
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس عنوان کرد ؛

کاهش آسیب‌های اجتماعی سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه می شود

راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد. ‎