افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 4 October , 2022
نگاه ویژه مجلس به اصلاحات ساختاری موانع رونق تولید ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی خبر داد:

نگاه ویژه مجلس به اصلاحات ساختاری موانع رونق تولید

عضو کمیسیون صنایع مجلس از تشکیل هیئتی خبر داد که می تواند قانون های دست و پا گیر را در را تولید از پیش پای تولیدکنندگان بردارد آنچه مسلم است این است که واحدهای تولیدی اینروزها با مشکلات متعددی روبرو هستند در این میان برداشتن قوانین و موانع پیش روی تولیدکنندگان می تواند از اولین گام ها برای رسیدن به رونق ملی باشد.