افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
رسالت نبوی ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

رسالت نبوی

دین اسلام منادی عدالت ؤصداقت است تبلیغ و ترویج این دین مقدس و مبین مدیون تلاش های حجت های الهی است که با متحمل شدن آزار و اذیت و زیان های فراوانی را متحمل شده اند ۱۲۴هزار فرستاده ی پروردگار عزوجل که رسالت سنگینی را به عهده داشته اند هر کدام در دوران خود کوشیدند که حضور خداوند را در جهان خلقت به مردم معرفی کنند.

رهایی از قفس ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

رهایی از قفس

شب بودو تاریکی فضای آسمان شهر را فرا گرفته بود سکوت بر شهر چیره شده بود؛ در آن دل شب فقط ناله ای بود که از زندان به گوش میرسید، ناله ای که دل هر مسلمانی را به درد می آورد و از آنجایی که سالیان متمادی بود که در زنجیره کینه و خصم دستگاه بنی عباس گرفتار بود از جسم مبارکش جزء پوست و استخوان چیز دیگری آشکار نبود.

۳۰ مهر ۱۳۹۹
آیت الله نوری همدانی با انتقاد از تحریف تاریخ اسلام:

به جای حاشیه سازی وقتتان را صرف حل مشکلات مردم کنید

امروزگرانی و پایین بودن ارزش پول كشور مردم را آزار می دهد و مسؤولان باید به فكرمردم باشند چرا که بخش عمده مشكلات مربوط به عدم مدیریت است و نباید به تحریم آمریكا ربط داد.