افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
مسائلی که با افکار عمومی و اعتماد مردم سرو کار دارد، محل تسویه حساب سیاسی نیست ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد:

مسائلی که با افکار عمومی و اعتماد مردم سرو کار دارد، محل تسویه حساب سیاسی نیست

سازمان سنجش در حال حاضر که رای دیوان قابل تجدید نظر است بایستی دلایل و مستندات خود را در اعتراض به رای دیوان به دادگاه ارائه کند.