افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
سازمان غذا و دارو از خیلی سال‌های گذشته به شدت آغشته به رانت و فساد است ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

سازمان غذا و دارو از خیلی سال‌های گذشته به شدت آغشته به رانت و فساد است

وزارت بهداشت و زیرمجموعه آن را کسانی اداره می‌کنند که خودشان منافعی دارند و این وضعیت بیشتر در سازمان غذا و دارو به چشم می‌خورد.