افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
تشکیل ستاد ملی جمعیت موجب تکثر سازمان‌ها در کشور می‌شود ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

تشکیل ستاد ملی جمعیت موجب تکثر سازمان‌ها در کشور می‌شود

شکیل ستادهای متعدد تکثر ایجاد می‌کند و ما امروز به اندازه کافی در این حوزه تکثر داریم.

مشوق‌های مالی بسیار خوبی در  طرح جوان شدن جمعیت پیش‌بینی شده که چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت ؛

مشوق‌های مالی بسیار خوبی در طرح جوان شدن جمعیت پیش‌بینی شده که چند مورد آن در لایحه بودجه 1400 لحاظ شده است

در حوزه تسهیلات شغلی موضوع مرخصی زایمان را حل کردیم و در واقع می‌توانند 9 ماهه مرخصی داشته باشند و برای آنها دورکاری 4 ماهه در نظر گرفتیم البته مرخصی استعلاجی برای بیماری فرزندان پیش‌بینی شد تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند .