افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
امروز باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و علم آموزی بدهد ۱۵ آبان ۱۴۰۱
مرجع تقلید بزرگ شیعیان

امروز باید فقر جای خود را به رفاه و جهل جای خود را به آگاهی و علم آموزی بدهد

جامعه‌ای که گرفتار فقر، جهل و بی‌عدالتی باشد، هرگز پیشرفت نمی‌کند لذا مردم در شرایط کنونی نیاز به کمک و رسیدگی دارند.