افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
دخالت‌های مخرب استقلال دانشگاه را مورد هدف قرار داده است ۰۶ شهریور ۱۴۰۲
استعفای محمدرضا عارف از هیات جذب دانشگاه شریف :

دخالت‌های مخرب استقلال دانشگاه را مورد هدف قرار داده است

مفصلا درخصوص تبعات عدم تمدید قرارداد اساتید نخبه ای همچون دکتر شریفی زارچی هشدار دادم و تاکید کردم که با اینگونه برخوردها باعث ریزش نیروهای نخبه می شویم.