افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
به بهانه اجرای اصل 44 کارخانه رشت الکتریک پس از واگذاری به بخش خصوصی به جای توسعه تولید ؛ فروخته و تعطیل شد؟ ۱۷ مهر ۱۳۹۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛

به بهانه اجرای اصل 44 کارخانه رشت الکتریک پس از واگذاری به بخش خصوصی به جای توسعه تولید ؛ فروخته و تعطیل شد؟

هدف از اصل 44 قانون اساسی این نیست ک دولت ها مال فروشی کنند و برای آنها اهمیتی نداشته باشد که کسی که این اموال را خریداری کرده آیا اهلیت داشته است یا خیر ؟