افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
رفع موانع تولید، قوانین تجارت و مالکیت صنعتی و طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های کاری کمیسیون قضایی مجلس ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

رفع موانع تولید، قوانین تجارت و مالکیت صنعتی و طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های کاری کمیسیون قضایی مجلس

باید همه ظرفیت های کشور در جهت تحقق منویات امام خامنه ای در رونق تولید ، افزایش اشتغال و ارتقای وضعیت معیشتی مردم به کار گرفته شود.