افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ما توانستیم از شرایط بسیار سخت بازگردیم ۰۵ آذر ۱۴۰۱
کارلوس کی‌روش ؛

ما توانستیم از شرایط بسیار سخت بازگردیم

من فکر می‌کنم که نتیجه مناسبی داشتیم و ما شایسته این برد بودیم با دو گلی که زدیم، البته فرصت‌های بیشتری هم برای گلزنی داشتیم