افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
گویا فیلم ها برای مسئولان و به سلیقه آن ها تولید می شود ۱۰ مهر ۱۳۹۸
سیدجمال ساداتیان تهیه کننده فیلم؛

گویا فیلم ها برای مسئولان و به سلیقه آن ها تولید می شود

متأسفانه سینمای ایران مدت ها است فاقد استراتژی مشخص است