افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
در فروردین ۹۷ استعفا دادم در نهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی و حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم ۱۴ تیر ۱۳۹۹
روزه سکوت ولی‌الله سیف شکسته شد

در فروردین ۹۷ استعفا دادم در نهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی و حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم

در جلسه‌ای که در خدمت حضرت آقا داشتم، وقتی از جلسه برگشتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم و،آقای رئیس جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را می‌دانم و آن چیزی که من می‌گویم اجرا شود .