افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
کرونا وجنجال تبلیغاتی یک بازیگر مشهور! ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

کرونا وجنجال تبلیغاتی یک بازیگر مشهور!

اظهارنظرهای درست یا نادرست چهره‌ها، بازتاب‌های فراوانی دارد و مخاطبان این افراد در شبکه‌های مجازی، به صحبت‌های آنان توجه می‌کنند، بنابراین انتظار می‌رود هنرمندان در این شرایط، رفتار سنجیده‌تری از خود نشان دهند.