افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
آشنایی با اولین «یوز» تمام‌ برقیِ دنیا ۲۸ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با اولین «یوز» تمام‌ برقیِ دنیا

از نظر طراحی موتورسیکلت برقی یوز، چهره‌ای خاص و باظرافت قابل قبولی را ارائه می‌دهد که چشم‌ها را متوجه خود می‌کند.