افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
کسانیکه می کوشند به واسطه وابستگیهای سیاسی مسند شهرداری را در اختیار بگیرند عملکرد برجسته ای نخواهند داشت ۳۰ تیر ۱۴۰۱
لیلا یادگاری ؛

کسانیکه می کوشند به واسطه وابستگیهای سیاسی مسند شهرداری را در اختیار بگیرند عملکرد برجسته ای نخواهند داشت

نباید فراموش کنیم که شهردار در برابر شورای شهر مسوول بهبود و اداره بهینه شهر است.