افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
درخواست آقای گل دنیا از پیگیری آیت الله رئیسی بابت ادعای تعقییر سن با پنج میلیون تومان در یک برنامه تلویزیونی ۲۴ مهر ۱۳۹۸
برای صدا و سیما متاسفم ؛

درخواست آقای گل دنیا از پیگیری آیت الله رئیسی بابت ادعای تعقییر سن با پنج میلیون تومان در یک برنامه تلویزیونی

سالم سازی را از صدا و سیما شروع کنیم. ان‌شاءلله قوه قضاییه این مورد را بررسی کند و شورای سیاست گذاری صدا و سیما هم شعار ندهد و عمل کند تا مردم بدانند کسانی که فساد را در صدا و سیما رواج و آموزش می‌دهند چه کسانی هستند.