افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 September , 2022
دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می کنیم ۰۸ مهر ۱۳۹۸
رئیس قوه قضاییه؛

دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند را نه از مچ بلکه از بازو قطع می کنیم

بیان فساد اعتمادآور نیست، مبارزه با فساد اعتمادآور است. دزد دزد گفتن اعتماد نمی آورد، مبارزه با دزدان اعتماد ایجاد میکند.