افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
بازگشت به دوره گشت ارشاد روش مناسبی برای مقابله با بی حجابی نیست ۲۶ تیر ۱۴۰۲
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی

بازگشت به دوره گشت ارشاد روش مناسبی برای مقابله با بی حجابی نیست

عدم برخورد با این هنجار شکنان و ادامه این روند باعث می‌شود که این افراد جری‌تر بشوند.