افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
مجلس انقلابی بدون تردید یکجا به کابینه آیت الله رئیسی رای اعتماد بدهد ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
تشریح دکتر حسین الله کرم در خصوص کابینه آیت الله رئیسی ؛

مجلس انقلابی بدون تردید یکجا به کابینه آیت الله رئیسی رای اعتماد بدهد

به هرحال از یکسو وجود رویکرد مشترک نگاه به درون در حل مشکلات میان کابینه و مجلس و از سوی دیگر وجود اشتراک در اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی، درحال حاضر جایی برای تنش میان دو قوه باقی نمی گذارد.