افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
عبدالرضا داوری بازداشت شد ۲۸ آبان ۱۳۹۸
ترکش های بازداشت زم به داوری رسید ؛

عبدالرضا داوری بازداشت شد

حسب اطلاعات موجود یکی از دلایل بازداشت او همکاری با شبکه معاند آمدنیوز بوده است.