افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 25 September , 2022
FATF از معاهده ترکمن‌چای و گلستان هم خطرناک‌تر است ۰۱ آبان ۱۳۹۸
عضو فراکسیون ولایی مجلس ؛

FATF از معاهده ترکمن‌چای و گلستان هم خطرناک‌تر است

لوایح مرتبط به FATFبه مراتب خطرناک‌تر از قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای است اما آقایان متوجه این موضوع نیستند که تصویب و اجرای این لوایح مشکلی را از ما حل نمی‌کند.