افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
ما با عملکردمان جوانان را عصبی می‌کنیم/ اینکه اینترنت را قطع کنیم دیگر جواب نمی‌دهد، ۰۳ آبان ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ما با عملکردمان جوانان را عصبی می‌کنیم/ اینکه اینترنت را قطع کنیم دیگر جواب نمی‌دهد،

ما با عملکردمان جوان ها را عصبی می‌کنیم، هر مدیر مسئولی که عملکردش ضعیف باشد نه تنها کار را بهتر نمی‌کند بلکه بدتر میکند.

قانونمندی و تدبیر حلقه مفقوده حل مشکل بازنشستگان ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم برای بهارستان آنلاین نوشت :

قانونمندی و تدبیر حلقه مفقوده حل مشکل بازنشستگان

در ارتباط با علت تاخیر در عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در دولت گفته میشود افزایش حقوق تورم سنگینی را به جامعه وارد که همزمان با حذف ارز ۴/۲۰۰ بسیار خسارت برانگیز است.