افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقلاب است/ پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
رئیس قوه قضائیه:

فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقلاب است/ پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است

رئیس قوه قضائیه از اقدامات موثر قوه قضائیه یاد کرد و گفت: با این اقدامات پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده است.