افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
ناقضان اصلی حقوق بشر مدعیان امروز حقوق بشری؟ ۲۶ آذر ۱۴۰۱
لیلا یادگاری در واکنش به  حذف ایران از کمیسیون مقام زن ؛

ناقضان اصلی حقوق بشر مدعیان امروز حقوق بشری؟

امروز به بركت وجود جمهوری اسلامی ایران  به یقین می توانیم بگوئیم كه امروز زنان در کشور ما توانسته اند به جایگاه ارزشمند خود در تمامی عرصه های علمی و فناوری ، دینی، فرهنگی ،سیاسی و هنری برسند.