افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
کمیسیون کشاورزی هنوز گزارش مستندی درباره واردات ذرت آلوده دریافت نکرده است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس :

کمیسیون کشاورزی هنوز گزارش مستندی درباره واردات ذرت آلوده دریافت نکرده است

اگر واردات ذرت آلوده واقعیت داشته باشد به هیچ عنوان نباید وارد بازار شود، چرا که حتی اگر مصرف کننده اولیه دام باشد اثرات آفلاتوکسین در آن باقی می‌ماند و آلودگی را منتقل می‌کند.