افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
اهداء بخشی از کتابخانه شخصی دکتر رجبی دوانی به کتابخانه مجلس ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
مدیر مجموعه سازی کتابخانه مجلس ؛

اهداء بخشی از کتابخانه شخصی دکتر رجبی دوانی به کتابخانه مجلس

کار ثبت و سازماندهی کتاب‌ها از هفته آینده آغاز و تا ده روز آینده تمامی کتاب‌ها در دسترس مراجعین قرار می‌گیرد.