افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
در صورت تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این قانون برای همه افراد لازم‌الاجراست ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

در صورت تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این قانون برای همه افراد لازم‌الاجراست

فرآیند تصویب قانون مشخص است. شورای نگهبان ایراداتی داشت که چند مرحله رفت‌وبرگشت صورت گرفت و این ایرادات برطرف شد.

شورای رقابت مرجع تصمیم گیری و قضاوت در مورد افزایش قیمت خودرو است ۱۹ آبان ۱۴۰۰
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان :

شورای رقابت مرجع تصمیم گیری و قضاوت در مورد افزایش قیمت خودرو است

خودروسازان امکان افزایش قیمت خودروهای خود را ندارند و این کار غیر قانونی است.