افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
باید مدل حکمرانی و مدیریتی کشور را برابر آموزه‌های امام خمینی (ره) که بر عنصر «زمان، مکان و نسل» تاکید داشت مورد توجه قرار دهیم ۲۸ مهر ۱۴۰۱
واکنش قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی درباره وقایع اخیر کشور:

باید مدل حکمرانی و مدیریتی کشور را برابر آموزه‌های امام خمینی (ره) که بر عنصر «زمان، مکان و نسل» تاکید داشت مورد توجه قرار دهیم

دانشجویان در خط مقدم مطالبه‌گری هستند، این ویژگی‌های نسل جوان است. باید با زبان تکریم، اقناع، احترام با آن‌ها سخن گفت.