افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
۴ استعفا، ۳ استیضاح و یک برکناری تنها در ۳ سال ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
یک گام تا از نصاب افتادن دولت روحانی؛

۴ استعفا، ۳ استیضاح و یک برکناری تنها در ۳ سال

حالا اگر تا یک سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد 9 برسد روحانی باید برای کل کابینه مجدداً از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.