افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
بر همگان واجب است که این مملکت را با کرامت اداره کنند ۰۱ بهمن ۱۴۰۰
مرجع تقلید بزرگ شیعیان ؛

بر همگان واجب است که این مملکت را با کرامت اداره کنند

فقیر به معنای ندار نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف شنوی از حکومت ندارد.