افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
پیمان غدیر ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
سید الاعیاد

پیمان غدیر

جلوه تابناک خورشید روز هیجدهم ذی حجه، دلها را مسرور و دیده‌ها را روشن‌ ساخت در این روز فـرخنده امـواجی از احـساسات و شادمانی نمودار شد زبان ها به گفتار تبریک و تهنیت‌ گویا گردید.