افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
پیش از آنکه کرونا به یک فاجعه بزرگ ختم شود؛ جلوی اشاعه این ویروس را بگیریم ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
توصیه علی نصیریان به مردم ؛

پیش از آنکه کرونا به یک فاجعه بزرگ ختم شود؛ جلوی اشاعه این ویروس را بگیریم

از مردم خواهش می‌کنم که کرونا را جدی بگیرند و رعایت کنیم تا جلوی اشاعه این ویروس را بگیریم و خودمان را در منازل محبوس کنیم تا یا این جریان تمام و یا دارویی برای آن پیدا شود.