افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
امکان محکومیت و رد صلاحیت انتخاباتی ترامپ ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

امکان محکومیت و رد صلاحیت انتخاباتی ترامپ

ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید برخورد درستی با اسناد محرمانه نداشت.