افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
اگر شاهد رفتارهای غلطی از برخی دانشجویان هستیم پس مقصر خود ما هستیم ۲۶ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ؛

اگر شاهد رفتارهای غلطی از برخی دانشجویان هستیم پس مقصر خود ما هستیم

چارچوبی باید وجود داشته باشد تا اگر افرادی قرار است اعتراضی کنند، این اعتراض در چارچوب قانون باشد.