افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
آمار موجود در زمینه ی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیار پایین و ناامیدکننده است ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

آمار موجود در زمینه ی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیار پایین و ناامیدکننده است

ناگزیریم وزیر اقتصاد را به عنوان مسئول وزارتخانه ای که متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است به مجلس احضار و برخورد قانونی داشته باشیم.