افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
در کشور مسأله ای وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد/ اظهارات رئیس جمهور تکراری است ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پاسخ عضو کمیسیون امنیت ملی در انتقاد به برگزاری رفراندوم :

در کشور مسأله ای وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد/ اظهارات رئیس جمهور تکراری است

مردم به اصل نظام دل بسته اند و عملکرد رئیس جمهور فعلی را با رأی خود در خرداد 1400 جبران می کنند.