افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
دولت آینده کار بسیار سختی برای رفع مشکلات مردم دارد/ ضرورت برخورد قانونی با مسببان وضع موجود ۲۱ تیر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد ؛

دولت آینده کار بسیار سختی برای رفع مشکلات مردم دارد/ ضرورت برخورد قانونی با مسببان وضع موجود

باید با افرادی که در زمان مسئولیت خود تخلف و یا ترک فعل داشتند و مسبب وضعیت فعلی هستند و باعث مشکلات زیادی برای کشور شدند، برخورد قانونی شود.