افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
مهم‌ترین پیامد طرح شفافیت، افزایش کیفیت و کارایی قوه مقننه در نظام اجرایی است ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مهم‌ترین پیامد طرح شفافیت، افزایش کیفیت و کارایی قوه مقننه در نظام اجرایی است

شفافیت مجلس باعث افزایش اعتبار جهت اقدامات و وظایف، کمک برای مبارزه با فساد و پیشبرد به سمت رفتار سالم می‌شود.