افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
مسئله اصلی در استیضاح وزیر صمت ، بحث کمیت و کیفیت تولیدخودرو در کشوراست ۰۹ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم همدان در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین

مسئله اصلی در استیضاح وزیر صمت ، بحث کمیت و کیفیت تولیدخودرو در کشوراست

به اعتقاد بنده کارنامه فاطمی امین در این یکسال ، گذشته درخشان است و وی توانسته تحولات خوبی را در این وزارتخانه ایجاد کند.