افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 7 December , 2023
چرا متولیان پتروشیمی میانکاله از ارائه مجوز ارزیابی محیط زیستی امتناع می کنند؟ ۲۴ تیر ۱۴۰۲
آیا مجوز ارزیابی پتروشیمی میانکاله جعلی است؟

چرا متولیان پتروشیمی میانکاله از ارائه مجوز ارزیابی محیط زیستی امتناع می کنند؟

اگر ثابت شود که جعل مجوز صورت گرفته است، از سازمان حفاظت محیط زیست توقع می‌رود اقدامات حقوقی لازم را علیه کسانی که قصد تصرف و آسیب به سرمایه کشور را داشتند، انجام دهد.