افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
دولتی روی کار خواهد آمد که بنا است برای ما افتخار خلق کند و این هدیهٔ دههٔ کرامت است ۰۱ تیر ۱۴۰۰
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ؛

دولتی روی کار خواهد آمد که بنا است برای ما افتخار خلق کند و این هدیهٔ دههٔ کرامت است

با بسته شدن پروندهٔ دیو سیاه تنبلی و سستی در کشور و خوردن دست رد مردم بر سینهٔ مسؤولین رفاه‌طلب امیدواریم به فضل الهی در زمان کوتاهی قله‌های پیروزی را فتح کنیم.