افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
فیلم سینمایی «عنکبوت»؛ اثری جسورانه و تاثیرگذار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

فیلم سینمایی «عنکبوت»؛ اثری جسورانه و تاثیرگذار

ویژگی فیلم این است که از سینمای بی‌خاصیت فاصله گرفته است و خنثی و باری به هر جهت نیست. دغدغه‌مند است، اخته نیست و حرف دارد.