افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
آمریکا نمی تواند از برجام مطالبه ای داشته باشد و باید راستی آزمایی شود ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ؛

آمریکا نمی تواند از برجام مطالبه ای داشته باشد و باید راستی آزمایی شود

آمریکایی هادر حال حاضر جزئی از برجام نیستند و به تعهدات خود عمل نکرده اند بلکه در جهت تخریب توافق هسته ای عمل کرده اند.