افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
سند همکاری ایران و چین ، آخرین امید‌ها به موفقیت آمیز بودن مسیر احیای کامل برجام را تسهیل می‌کند ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
سخنگوی دولت عنوان کرد ؛

سند همکاری ایران و چین ، آخرین امید‌ها به موفقیت آمیز بودن مسیر احیای کامل برجام را تسهیل می‌کند

وزارت امور خارجه اقدام به انتشار گزارش برگ نموده است که حاوی کلیت این سند می باشد و با اطمینان اعلام می کنم سرفصلی فراتر از آنچه در گزارش برگ آمده وجود ندارد