افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
چرا  نماینده سابق اهواز در مجلس بازداشت شد؟ ۲۵ آذر ۱۳۹۸

چرا نماینده سابق اهواز در مجلس بازداشت شد؟

این بازداشت بعد از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی با نام اختصاری «ج. ع» پس از ورود به کشور صورت گرفته است.