افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
موضوعات اشتغال،معیشت، ازدواج، مسکن، بانوان و جمعیت در برنامه هفتم به درستی پیش بینی و به صورت واقع بینانه و جدی توجه شود ۱۶ تیر ۱۴۰۲
خطیب جمعه قم

موضوعات اشتغال،معیشت، ازدواج، مسکن، بانوان و جمعیت در برنامه هفتم به درستی پیش بینی و به صورت واقع بینانه و جدی توجه شود

لازم است شرایطی برای ورود مردم، بخش خصوصی سالم، استعدادها و سرمایه‌ها برای رونق تولید ساختن کشور فراهم شود.