افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
غدیرپیمانی که شکستند ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

غدیرپیمانی که شکستند

سکوتی همه صحرا را فرا گرفته‌بود همه منتظر بودند تا ببینند رحمة العالمین با عمو زاده خودچه‌می کند.. دست شیر خدا را به آسمان گرفت و او را وصی خود خواند.

پیمان غدیر ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
سید الاعیاد

پیمان غدیر

جلوه تابناک خورشید روز هیجدهم ذی حجه، دلها را مسرور و دیده‌ها را روشن‌ ساخت در این روز فـرخنده امـواجی از احـساسات و شادمانی نمودار شد زبان ها به گفتار تبریک و تهنیت‌ گویا گردید.